LogoLogo

Cori Calabrisi

This song is a great success of Vinz Derosa, an Italian Canadian artist.
 
Tiru llalleru lleru llerulla'
su' Calabrisi e chi ci pozzu fa'
Tiru llalleru lleru lleru lla
stu cori calabrisi no pozzu cangia'.
Tiru llalleru lleru llerulla'
I am calabrese and what can I do about it
Tiru llalleru lleru lleru lla
this calabrese heart I cannot change.
 
Girai tutto lu mundo e lu mundo girai
u trovu natta terra bella comu attia
ma non eppi fortuna e mo mi rassignai
non c'esti terra uguali attia Calabria mia.
Tiru llalleru lleru llerulla' [...]
All the world I travelled
did not find a land as beautiful as you
but I did not have luck and resigned myself
there is no land like you, o my Calabria.
Tiru llalleru lleru llerulla' [...]
 
Partia mu vaju pe' paisi assai luntani
mu trovu e mu mi spusu a na fijjola bella
e quanti belli donni passaru i sti mani
ma chistu cori voli a na Calabrisella.
I left and went to faraway countries
to find and marry a beautiful girl
and how many women passed through my hands
but this heart flies to a Calabrisella.
 
Terra 'ncantata fatta di mari e di munti
mmenzu a li rosi la rosa cchiù bella
si tu lu vantu si l'orgogliu da to' genti
fatta di cori, sangu, onuri e tarantella.
Enchanted land of seas and mountains
amid roses the most beautiful rose
you are the pride and glory of your people
made of hearts, blood, honor and tarantella.
 
Stu cori calabrisi quando s'innamura
è appassionatu e duna sulu amuri veru
e bbatti forti vaji a cchiù di mille all'ura
pecchi' è nu cori d'oru nu cori sinceru.
This calabrese heart when falling in love
is passionate and gives only true love
and beats strong goes over 1000 km an hour
beacuse it is a gold heart a true heart
 
Calabria bella terra di suli e d'amuri
ci dai a lu foresteru a gioia e lu sorrisu
Sugnu nu fijju toi e ringraziu a lu Signuri
chi mi fici nesciri inta stu paradisu.
Calabria beautiful land of sun and love
you give the foreigner joy and smile
I am your son and thank the Lord
that gave me birth in this paradise.
 
Tiru llalleru lleru llerulla'
su' Calabrisi e chi ci pozzu fa'
Tiru llalleru lleru lleru lla
stu cori calabrisi no pozzu cangia'.
Tiru llalleru lleru llerulla'
I am calabrese and what can I do about it
Tiru llalleru lleru lleru lla
this calabrese heart I cannot change.
 
Tiru llalleru lleru llerulla'
su' Calabrisi e chi ci pozzu fa'
Tiru llalleru lleru lleru lla
stu cori calabrisi no pozzu cangia'.
Tiru llalleru lleru llerulla'
I am calabrese and what can I do about it
Tiru llalleru lleru lleru lla
this calabrese heart I cannot change.
Top